Vi på Stream Shed kan hjälpa dig med funktioner och tillhörande tjänster för papperslösa event, stämmor och kongresser. Våra erbjudanden används i det lilla mötet upp till några av Nordens största kongresser & stämmor. Vår digitala tjänst för att genomföra mötet heter Meeting Spyder. Utöver mötesstöd innan, under och efter ert möte erbjuder vi även andra onlinetjänster för dig som anordnar stora möten. 

Med vår möteslösning Meeting Spyder skapar du ett centralt nav under ditt evenemang. Här kan deltagarna hitta material, ta del av handouts, få information, tycka till och rösta samt delta i debatter på ett enkelt sätt. Allt är tillgängligt från deras mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Exempel på funktioner till ditt nästa möte​

 • Motioner – inlämning online, behandling och beslut under mötet
 • Närvaroadministration
 • Röstlängd
 • Avancerad agendahantering
 • Talarlistor med differentierade talartider
 • Beslutsvoteringar & personval
 • Digitala dokument & handlingar
 • Yrkanden / Förslag
 • Åsiktstorg
 • Visningsytor
 • Dokumentation & protokoll