Om Stream Shed

Vi som arbetar på Stream shed har under 20 år arbetat mot att skapa och leverera användarvänliga funktioner för de som vill sända avancerad webb-TV och genomföra möten. Vi gör det möjligt för icke-tekniker att kunna skapa avancerat videoinnehåll med hög kvalitet som utöver videon även har annan form av information kopplad till sig.

Stream shed är ett litet företag med stora företag och organisationer som kunder. Vår storlek betyder inte att vi ger sämre service, snarare tvärtom då vi plockar in de resurser som är mest lämpade för kunden och det specifika uppdraget. Vi sitter inte på stora “overhead” kostnader viket innebär att vi kan hålla bättre priser än våra kollegor i branschen.