Menyer på hemsida, som tryck och på skärm

Om du vill ha med er meny på hemsidan behöver vi få denna meny i textform. Godkända filer är pdf, txt, doc, odt. I de fall menyn skickas som bild, i en pdf eller som bildfiler, tillkommer timkostnad för att renskriva menyn i bilden till textformat.

Priser för meny på hemsidan
I våra paketpriser för hemsidor ingår en meny med < 50 st. maträtter
Tillägg: 51-100 maträtter, 950 kr
101-150 maträtter, 1 600 kr
> 150 maträtter, offert

Tryckta menyer

Vi erbjuder oss att ta fram pappersmenyer i restaurangen till bra priser. Menyerna kan tas fram i flera olika format och design.

Digitala menyer

Vi skapar digitala menyer för visning av er meny på digitala skärmar i restaurangen. Vi kan ge din meny en design för visning av maträtter och priser. De kan även ha rörliga animationer som bakgrund.

Jag är intresserad, kontakta mig